مقايسه ي مدل هاي شبكه ي عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك و..

مقايسه ي مدل هاي شبكه ي عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك و..

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1394-آبان ماه -19GMT19:50:49+00:00

مقايسه ي مدل هاي شبكه ي عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك و تحليل مميزي در پيش بيني سندرم متابوليك
مرتضي سدهي، دكتر يداله محرابي، دكتر انوشيروان كاظم نژاد، دكتر فرزاد حدائق

چكيده
مقدمه: شبكه هاي عصبي مصنوعي به عنوان يكي از روش هاي نوين مدلسازي در سال هاي اخير مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اين مدل ها براي پيش بيني و طبقه بندي در مواردي كه روش هاي كلاسيك آماري به خاطر محدوديت هايشان
قابل استفاده نيستند، كاربرد دارند. هدف از اين مطالعه مقايسه ي توانايي مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيك و تحليل مميزي براي پيشبيني سندرم متابوليك در نمونه اي از افراد شركت كننده در مطالعه ي قند و ليپيد تهران
بود.
مواد و روش ها: با استفاده از بانك اطلاعاتي مطالعه ي قند و ليپيد تهران، ۳۴۷ نفر از افراد شركت كننده در آن مطالعه مبتلا به سندرم متابوليك نبودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. مدل هاي رگرسيون لجستيك، تحليل مميزي و شبكه ي عصبي مصنوعي پس انتشار بر داده ها برازش داده شد و پيش بيني بر اساس اين مدل ها انجام شد. از تحليل راك و آماره ي كاپا براي مقايسه ي قدرت پيش بيني مدل ها براي (ROC) به اين منظور مورد استفاده قرار گرفت.  

نتيجه گيري: يافته ها نشان دادند كه مدل شبكه ي عصبي مصنوعي پس انتشار نسبت به مدل رگرسيون لجستيك و مدل تحليل مميزي از دقت بيشتري براي پيشبيني سندرم متابوليك در افراد مورد بررسي برخوردار است

پسورد فایل: www.amargiran.com
پيوست ها
amargiran19.rar
(315.59 KiB) دانلود 139 بار
انجام پروژه های آماری
info.amargiran@gmail.com

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها: 2
alireza (1394-آذر ماه -26GMT10:29:48+00:00), sanaz-o (1394-آبان ماه -23GMT23:25:00+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
alireza (1394-آذر ماه -26GMT10:29:48+00:00), sanaz-o (1394-آبان ماه -23GMT23:25:00+00:00)

بازگشت به مقاله های آماری

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron