به کارگيري مدل مخاطرات جمعي آلن در بررسي عوامل موثر بر بقا

به کارگيري مدل مخاطرات جمعي آلن در بررسي عوامل موثر بر بقا

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1392-آبان ماه -7GMT23:57:31+00:00

به کارگيري مدل مخاطرات جمعي آلن در بررسي عوامل موثر بر بقا 5 ساله بيماران سکته قلبي در بوشهر

نویسندگان: سعید موسوی، علیرضا سلطانیان، قدرت اله روشنایی، جواد فردمال

زمينه و هدف: در اغلب کشورهاي جهان، بيماري هاي قلبي به عنوان اولين علت مرگ در بين بيماري هاي غير واگير شناخته شده است که در ايران نيز يکي از علل مهم مرگ و مير مي باشد. بنابراين شناخت عوامل موثر بر بقاي اين بيماران حائز اهميت مي باشد. در اين مطالعه اثرجمعي عوامل خطر بر مخاطره مرگ افرادي که دچار سکته حاد قلبي شده اند، بررسي شده است.
مواد و روش کار: در اين مطالعه هم گروهي تاريخي، 197 بيمار که طي سال هاي 1376 تا 1380 براي اولين بار دچار سکته قلبي حاد شده و به بيمارستان هاي شهر بوشهر مراجعه کرده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. در اين مطالعه از مدل مخاطرات جمعي آلن براي بيان رابطه بين ميزان مخاطره مرگ بعد از اولين سکته قلبي و عواملي از جمله سن بيمار هنگام سکته، جنس، فشارخون سيستوليک و دياستوليک،کلسترل سرم تام،LDL  و HDL استفاده شد.
يافته ها: متوسط زمان بقاي بيماران در مطالعه حاضر بيش از 4 سال بود. نتايج اين مطالعه نشان داد که جنس بيمار ارتباط معني داري با زمان بقاي وي ندارد (p>0.05) اگر چه ارتباط سن هنگام بروز سکته قلبي با بقاي بيمار معني دار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: مدل مخاطرات جمعي آلن نشان مي دهد که با افزايش سن در هنگام سکته، خطر بقا بيماران سکته قلبي حاد افزايش مي يابد

حجم فایل: 284 کیلو بایت


انجام پروژه های آماری
info.amargiran@gmail.com

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها:
biosta (1392-آبان ماه -9GMT19:27:51+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
biosta (1392-آبان ماه -9GMT19:27:51+00:00)

بازگشت به مقاله های آماری

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron