تحليل بقای بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد

تحليل بقای بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1391-بهمن ماه -28GMT13:18:41+00:00

تحليل بقای بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد با استفاده از اسپلاين‌های جريمه شده  

نويسندگان: دائم روشنی ، دکتر انوشيروان کاظم زاده *، دکتر ابراهيم حاجی زاده ، دکتر فيروز امانی


چکيده زمينه و هدف: بيماريهای قلبی عروقی يکی از شايع‌ترين علل مرگ و از عمده‌ترين مشکلات بهداشتی جهان می‌باشند. در اکثر تحقيقات پزشکی که هدف بررسی توزيع بقا می‌باشد از روشهای مانند رگرسيون کاکس استفاده می‌شود، حال آنکه اين مدل رابطه بين عوامل خطرزا با لگاريتم تابع خطر را خطی، فرض می‌کند که در بسياری از موارد اين فرض عملی نيست. هدف از مطالعه حاضر، ارائه روش اسپلاين جريمه شده در تحليل بقای بيماران مبتلا به سکته قلبی حاد می‌باشد. روش بررسی: اين تحقيق يک مطالعه توصيفی- تحليلی از نوع طولی بوده که به روش آينده نگر بر روی 650 نفر از بيماران دارای سکته قلبی حاد انجام گرفت. بيماران به مدت يک سال از لحظه ابتلا به سکته قلبی به لحاظ فوت يا عدم فوت پی‌گيری و اطلاعات لازم از طريق چک ليستی جمع‌آوری شدند. از دو روش چند متغيره متفاوت، مدل رگرسيون مخاطره متناسب و مدل کاکس با اسپلاين های جريمه شده استفاده شد. تحليل داده‌ها با نرم افزار R نسخه 12/2 انجام و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شده است. يافته‌ها: ميزان مرگ و مير در بين کل بيماران در يک سال مورد بررسی به تعداد 67 نفر(3/10%) بود. 48% بيماران سيگاری، 4/33% دارای سابقه پرفشاری خون، 7/17% ديابتی، 3/15% دارای ليپيد بالا، 30% دارای آريتمی بودند و 3/10% دارای بلوک بودند. عوامل مؤثر بر ميزان بقا بر اساس مدل کاکس با اسپلاين‌های جريمه شده سن، مصرف استرپتوکيناز و سطح کسر جهشی بودند. نتيجه‌گيری: با داشتن ميزان بقا و عوامل موثر بر ميزان بقا در بيماران با سکته قلبی حاد می توان در ارائه خدمات بهينه برای بيماران و همچنين اقدامات ويژه جهت کنترل و کاهش ميزان مرگ و مير ناشی از سکته قلبی حاد و افزايش طول عمر و بقای اين بيماران اقدام نمود.

پسورد فایل:www.amargiran.com
پيوست ها
تحلیل بقا.zip
(345.62 KiB) دانلود 139 بار
انجام پروژه های آماری
info.amargiran@gmail.com

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها:
rahele (1392-فروردين ماه -2GMT14:11:26+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
rahele (1392-فروردين ماه -2GMT14:11:26+00:00)

بازگشت به مقاله های آماری

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron