زندگی نامه اساتید آماری

زندگی نامه اساتید آماری

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1391-شهريور ماه -15GMT11:31:18+00:00

زندگی نامه دکتر عمیدی

نام و نام خانوادگی: علی عمیدی
نام پدر: احمد
تاریخ تولد: ۲۱-۱۱-۱۳۲۱
محل تولد: گلپایگان
شماره شناسنامه : ۳۱۲
محل صدور: گلپایگان
محل خدمت: دانشکده علوم ریاضی
گروه آموزشی: آمار
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری
محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی: فرانسه
رشته تحصیلی / تخصصی: ریاضیات کاربردی – آمار و احتمالات
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه دولتی نانسی
مرتبه دانشگاهی: دانشیار

غروب دلگیر و غم‌انگیز روز سی ام آبان ۱۳۸۱

دکتر علی عمیدی

این استاد فرزانه برای شرکت در جلسه‌ی آمار در ایستگاه اتوبوس منتظر رسیدن وسیله بودند که موتورسواری نابخرد در خط ویژه اتوبوس، دکتر علی عمیدی را بر زمین کوبید و صحنه تصادف را ترک کرد. بعد از چند ساعت، پیکر خون آلود و متورم استاد، از این بیمارستان به آن بیمارستان با عفریت مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد. بهترین پزشکان و متخصصین در بیمارستان پارس بر بالینش حاضر شدند و با تلاش بی‌وقفه توانستند او را از مرگ نجات دهند. ولی آن مغز بزرگ ضربه‌ای سخت خورده بود. پنج ماه در کما بود و پس از آن به دیار باقی شتافت.

- افتخارات و سوابق  کسب شده در طول خدمت :

۱- استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی در سال ۷۷

۲- کسب امتیاز و جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سال ۷۹ ( تالیف دوجلد کتاب نظریه نمونه گیری  و کار برد آن )

۳- برنده کتاب سال دانشگاه تهران سال ۷۹

۴- دریافت ده لوح تقدیر از دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت  تالیفها  و ترجمه‌های کتب ریاضی و آمار در سطح دانشگاهی

۵- دریافت تقدیر از انجمن ریاضی ایران به مناسبت خدمات علمی در بالا بردن سطح  ریاضی کشور {سال ۸۰ }

۶- دریافت تقدیر از سوی انجمن آمار ایران به مناسبت خدمات علمی در بالا بردن سطح علم آمار در ایران (سال۸۰)

۷- دریافت تقدیر و جایزه از سوی  مرکز آمار ایران به عنوان استاد نمونه در زمینه علم آمار (سال ۷۹)

-‌ فعالیتهای آموزشی :

دروس مورد علاقه تدریس و مطالعاتی: نظریه نمونه‌گیری، استنباط آماری پارامتری و ناپارامتری

- فهرست کتابهای انتشار یافته

کتابها:

۱ احتمال – انتشارات دانشگاه اهواز

۲- مجموعه ای درباره برآورد – انتشارات دانشگاه اهواز

۳- احتمال و کاربردهای آن – انتشارات دانشگاه پیام نور

۴- نمونه گیری، جلد اول – انتشارات دانشگاه پیام نور

۵- نمونه گیری، جلد دوم – انتشارات دانشگاه پیام نور

۶- نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن ، جلد اول – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۷- نظریه نمونه گیری و کاربردهای آن ، جلد دوم– انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۸- ریاضیات گسسته پیش‌دانشگاهی (با همکاران)‌ – انتشارات وزارت آموزش و پرورش

ترجمه‌ها

۱- آنالیز مختلط و کاربردهای آن (چاپ ۱ و ۲ و ۳) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۲- استنباط آماری ناپارامتری (با همکار)‌ – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۳- مبانی نظریه تصمیم – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۴- ریاضیات انتخاب – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۵- دانستنیهای اعداد بزرگ – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۶- آمار ریاضی (چاپهای اول تا پنجم با همکار)– انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۷- آمار کاربردی جلد اول – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۸- آمار کاربردی جلد دوم– انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۹- ریاضیات گسسته و ترکیباتی (جلد اول) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۰- ریاضیات گسسته و ترکیباتی (جلد دوم) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۱- اصول آمار زیستی (جلد اول) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۲- اصول آمار زیستی (جلد دوم) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۳- آمار برای مدیریت و اقتصاد (دو جلد با همکاران) – انتشارات دانشکده اقتصاد وزارت دارایی

۱۴- جلد اول فرهنگ دانشنامگی آمار (با همکاران) – انتشارات پژوهشکده آمار ایران

۱۵- آمار در بازرگانی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۶- آمار ریاضی فروند (با همکار) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

ویرایشهای علمی

۱- نظریه نمونه گیری – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۲- نظریه مقدماتی احتمال و فرایندهای تصادفی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۳- مفاهیم و روشهای آماری – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۴- تحلیل و اریانس و طرح آزمایشها – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۵- آشنایی با فرایندهای تصادفی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۶- نظریه آمار دو جلد – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (کتاب سال)

۷- مسائل مسابقه های ریاضی آمریکا، جلد اول – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۸- گزیده‌هایی از نظریه اعداد – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۹- اصول آماری و طرح آزمایشها (دو جلد) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۰- علم و هنر شبیه سازی سیستم‌ها – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (کتاب سال)

۱۱- تحلیل چند متغیره – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۲- مبانی نظریه صف – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۳- آمار ناپارامتری کاربردی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی (کتاب سال)

۱۴- جبر ماتریسها برای علوم زیستی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۵- مبانی آمار مهندسی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۶- استنباط آماری ناپارامتری – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۷- فرآیندهای تصادفی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۸- واژه‌نامه نامه ریاضی (با همکاران) – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۹- طرح و تحلیل آزمایشها – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۲۰- نظریه گراف – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۲۱ – تحلیل رگرسیون کاربردی – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۲۲- ابتکارهایی در ریاضیات – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۲۳- آمار ریاضی – انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۴- آشنایی با نظریه صف بندی – انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۵- ریاضی برای آمار – انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۶- مقدمه‌ای بر آمار و احتمال – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

۲۷- فرآیندهای تصادفی – انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

۲۸- طرح آزمایشها (دو جلد) – انتشارات دانشگاه پیام نور

۲۹- آشنایی با کنترل کیفیت – انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۳۰- تحلیل بقا – انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

-  فهرست مقالات انتشار یافته:

مقالات داخلی:

۱- آزمون گری برای نرمال بودن ، مجله اندیشه آماری، شماره اول، سال ۱۳۷۵

۲- توزیعهای احتمال لاگرانژی، مجموعه مقالات سومین کنفرانس آمار کشور، سال ۱۳۷۵

۳- مروری بر توزیع بورل-تانر، مجله اندیشه آماری، شماره دوم، سال ۱۳۷۸

۴- مدلهای توزیع و تابع خطر، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس آمار کشور، سال ۱۳۷۹

و چندین مقاله دیگر در مجله نشر ریاضی

مقالات علمی:

۱- Etude de la function de puissance du test de signe, revue de statistique appliqueé, vol. XXIV, no. 2, 1976.

2- A note on the moments off the generalized negative binomial distributionand on certin peroperties of this distribution. SIAMJ. APPL. MATH. Vol. 34, no.2 , 1978

3- La distribution binomiale negative generalizee Bulletin de I.S.I. , Tokyo 1987

4- Sur lestimation du parameter de translation de la loi de Cauchy , bulletin de I.S.I , LIVER 1, Paris 1989

5- Une methode basee sur les lois statistiques pour calculer les integrals algebriques, 5th conference on numerical methods MISKOLC, 1990

6- Le theoreme central limite pour les variables aleatoires dependants, sous des conditions de regularite , Conf., Saint-Flour XXI , 1991

-‌ فعالیتهای علمی دیگر:

۱- عضو شورای تهیه واژه‌نامه ریاضی و آمار انجمن ریاضی ایران و مسئول تهیه آن

۲- عضو شورای تهیه فرهنگ دانشنامگی ریاضی و مسئول تهیه آن

۳- عضو شورای تهیه فرهنگ دانشنامگی آمار در پژوهشکده آمار ایران

۴- مشاور مجله نشر ریاضی (مرکز نشر دانشگاهی)

۵- عضو شورای سردبیری مجله اندیشه آماری ارگان انجمن آمار ایران

۶- عضو شورای واژه‌گزینی ریاضی فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران

۷- عضو شورای هماهنگی علوم پایه فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران

۸- عضو هیئت علمی مرکز نشر دانشگاهی

۹- داوری ده‌ها طرح تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های مختلف

۱۰- هدایت و داوری ده‌ها پایان نامه دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی

منبع:

http://www.akhale.ir/show.php?page=article&id=17
انجام پروژه های آماری
info.amargiran@gmail.com

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها: 4
a_rezvan (1392-شهريور ماه -21GMT21:39:25+00:00), mnstat (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1392-شهريور ماه -28GMT12:43:44+00:00), tt63 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 36.36%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
a_rezvan (1392-شهريور ماه -21GMT21:39:25+00:00), mnstat (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1392-شهريور ماه -28GMT12:43:44+00:00), tt63 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

زندگی نامه دکتر غلام حسین شاهکار

پستتوسط biosta » 1392-شهريور ماه -21GMT19:45:08+00:00

خلاصه : دكتر غلام حسين شاهكار در بهمن ماه سال 1319 خورشيدي در شيراز چشم به جهان گشود.
در سال 1343 مدرك كارشناسي رياضي را از دانشگاه تهران دريافت كرد.
وي در سال 1354 مدرك كارشناسي ارشد آمار را از دانشگاه شفيلد انگلستان دريافت كرد و بلافاصله به دانشگاه ولز منتقل شد.
تحصيلات خود را در رشته نظريه صف (Queueing Theory) ادامه داد و در سال 1357، موفق به كسب مدرك دكتراي تخصصي در رشته خود از دانشگاه ولز انگلستان شد.
او پس از پايان تحصيلاتش به ايران بازگشت و از آن زمان تاكنون،به عنوان عضو هيئت علمي به تدريس و پژوهش در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول است.
نامبرده در سال 1379 به مرتبه استادي ارتقاي يافت.
گروه : علوم پايه رشته : آمار گرايش : آمار و احتمال تحصيلات رسمي و حرفه اي :
غلامحسين شاهكار پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود در شيراز، عازم تهران شد و در سال 1343 مدرك كارشناسي رياضي را از دانشگاه تهران دريافت كرد.
پس از گذراندن يك دوره يكساله در دانشسراي عالي، به دانشگاه مشهد رفت و به عنوان معلم حل تمرين مرحوم پروفسور تقي فاطمي مشغول خدمت شد.
يك سال بعد، براي گذراندن دوره كارشناسي ارشد رياضي به شهر محل تولد خود بازگشت و همزمان با تحصيل، خدمت خود را در قالب مربي نيمه وقت ادامه داد.
وي در سال 1352 با استفاده از بورس وزارت علوم براي ادامه تحصيلات عازم انگلستان شد و به دليل علاقه اش به رياضيات كاربردي و آمار، رشته تحصيلي خود را تغيير داد.
وي در سال 1354 مدرك كارشناسي ارشد آمار را از دانشگاه شفيلد انگلستان دريافت كرد و بلافاصله به دانشگاه ولز منتقل شد.
تحصيلات خود را در رشته نظريه صف (Queueing Theory) ادامه داد و در سال 1357، موفق به كسب مدرك دكتراي تخصصي در رشته خود از دانشگاه ولز انگلستان شد
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : غلامحسين شاهكار در سال 1350 پس از دريافت مدرك كارشناسي ارشد در رشته رياضي، با دعوت رئيس وقت دانشكده علوم رياضي دانشگاه مشهد، به طور رسمي به استخدام اين دانشگاه درآمد.ايشان پس از اخذ مدرك دكتري تخصصي در رشته خود از دانشگاه ولز انگلستان در سال 1357، به ايران بازگشت و از آن زمان تاكنون، به تدريس و پژوهش در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول است.
فعاليتهاي آموزشي : 1346 - 1347تدريس در دانشگاه مشهد به عنوان معلم حل تمرين 1347 - 1350 تدريس به عنوان مربي نيمه وقت دانشگاه شيراز 1350 - 1352تدريس در دانشگاه فردوسي مشهد 1376ارتقاي مرتبه به دانشيار - دانشگاه فردوسي مشهد 1379ارتقاي مرتبه به استاد -

دانشگاه فردوسي مشهد جوائز و نشانها : كتاب "طرح و تحليل آزمايشها" به عنوان كتاب برگزيده كتاب سال دانشگاه تهران
كتاب "تحليل رگرسيوني كاربردي " به عنوان كتاب برگزيده سال دانشگاه تهران استاد نمونه دانشگاه فردوسي مشهد
دريافت لوح تقدير از پنجمين جشنواره فردوسي
دريافت لوح تقدير از چهارمين جشنواره فردوسي چگونگي عرضه آثار
تعداد مقالات منتشر شده : بيش از 9 مورد _
آثار :  آشنايي با فرآيندهاي تصادفي ويژگي اثر : تاليف: Erhan Cinlar ترجمه: غلامحسين شاهكار، ابوالقاسم بزرگنيا انتشارات دانشگاه صنعتي شريف چاپ اول:

1380  آشنايي با نظريه صف بندي ويژگي اثر : تاليف: غلامحسين شاهكار انتشارات دانشگاه پيام نور چاپ اول:
1375 تحليل رگرسيوني كاربردي ويژگي اثر : تاليف: Norman R. Drapper, Harry Smith ترجمه: غلامحسين شاهكار، ابوالقاسم بزرگنيا انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ اول: 1378 ،اين كتاب برگزيده كتاب سال است.
طرح آزمايشها (1) ويژگي اثر : تاليف: غلامحسين شاهكار، ابوالقاسم بزرگنيا انتشارات دانشگاه پيام نور چاپ اول: 1375 5 طرح آزمايشها (2) ويژگي اثر : تاليف: غلامحسين شاهكار، ابوالقاسم بزرگنيا انتشارات دانشگاه پيام نور چاپ اول: 1376
طرح و تحليل آزمايشها ويژگي اثر : تاليف: Douglas C. Montgomery ترجمه: غلامحسين شاهكار انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ اول: 1380 -اين كتاب برگزيده كتاب سال دانشگاه تهران است.
مباني احتمال ويژگي اثر : تاليف: Saeid Ghahramani ترجمه: غلامحسين شاهكار، ابوالقاسم بزرگنيا انتشارات دانشگاه صنعتي شريف چاپ چهارم: 1384 8 مباني نظريه صف ويژگي اثر : تاليف: Donald Gross, Carl M. Harris ترجمه: غلامحسين شاهكار انتشارات مركز نشر دانشگاهي چاپ اول: 1372

سوابق و رزومه کاری
1339 - 1343
کارشناسی ریاضی - دانشگاه تهران
1343 - 1344
دوره تربیت دبیر - دانشسرای عالی
1346 - 1347
تدریس در دانشگاه مشهد به عنوان معلم حل تمرین
1347 - 1350
کارشناسی ارشد ریاضی - دانشگاه شیرازتدریس به عنوان مربی نیمه وقت
1350 - 1352
تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد
1352 - 1354
کارشناسی ارشد آمار - دانشگاه شفیلد انگلستان
1354 - 1357
دکترای تخصصی آمار و احتمال - دانشگاه ولز انگلستان
1376
ارتقای مرتبه به دانشیار - دانشگاه فردوسی مشهد
1379
ارتقای مرتبه به استاد - دانشگاه فردوسی مشهد
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1392-شهريور ماه -22GMT13:18:36+00:00), a_rezvan (1392-شهريور ماه -21GMT21:40:06+00:00), sara (1392-شهريور ماه -28GMT12:45:45+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-شهريور ماه -22GMT13:18:36+00:00), a_rezvan (1392-شهريور ماه -21GMT21:40:06+00:00), sara (1392-شهريور ماه -28GMT12:45:45+00:00)

زندگی نامه دکتر غلامحسین شاهکار

پستتوسط biosta » 1392-شهريور ماه -22GMT12:15:17+00:00

با کمال تاسف ، استاد بزرگوارمان دکتر دکتر شاهکار از میان ما رفتند .
جمعه  22 شهریور ماه 92 ساعت 10 صبح تشیع از درب منزل آن مرحوم واقع در مشهد -رضاشهر ، بلوار رضوی ، بعد از چهار راه خاقانی برگزار می گردد .
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1392-شهريور ماه -22GMT13:18:43+00:00), sara (1392-شهريور ماه -28GMT12:46:03+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-شهريور ماه -22GMT13:18:43+00:00), sara (1392-شهريور ماه -28GMT12:46:03+00:00)

Re: زندگی نامه دکتر شاهکار

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1392-آبان ماه -14GMT12:08:14+00:00

این پاور در جشن روز آمار سال 1392 که در دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد ارائه شده است.

حجم فایل: 952 کیلو بایتعضويت  / ورود


انجام پروژه های آماری
info.amargiran@gmail.com

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها:
biosta (1392-آبان ماه -15GMT21:59:23+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
biosta (1392-آبان ماه -15GMT21:59:23+00:00)


بازگشت به مطالب عمومی آماری

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان

cron