کاربرد علم آمار در بیمارستان ها

کاربرد علم آمار در بیمارستان ها

پستتوسط rahele » 1391-مرداد ماه -16GMT15:24:18+00:00

تعریف آمار: واژه آمار از واژه لاتین status به معنی چگونه قرار گرفتن یا وضعیت، مشتق شده است. آمار علمی است که مشخصات جامعه را از نظر کمی با در نظر گرفتن کیفیت مشخص کننده های آن جامعه مورد بررسی قرار میدهد. در واقع آمار، داده های عددی را جمع آوری، نمایش و تحلیل میکند. دانش آمار برای اولین بار توسط ارزیابان مالیاتی جهت جمع آوری اطلاعات در مورد دارایی افراد و تعیین مالیات آنها مورد استفاده قرار گرفت.

کاربرد آمار:
از کاربرد آمار در پزشکی میتوان به مواردی از انواع روشهای آماری در تلخیص داده ها و انجام پژوهش برای دستیابی به نتایج سودمند در زمینه مراقبت از بیمار، طرح ریزی برای حل مسایل بهداشتی و درمانی اشاره نمود.
به طور کلی کاربر آمار را میتوان به شرح ذیل خلاصه نمود:
الف- بهره برداری از تسهیلات بیمارستانی برای مراقبت کامل از بیمار
ب- برنامه ریزی، سازماندهی و هماهنگی خدمات بیمارستانی
ج- بهره برداری و استفاده اقتصادی از تسهیلات بیمارستانی در برنامه های بهداشتی و درمانی
د- ارزیابی وضعیت بیمار و بیمارستان و خدمات ارائه شده

تعاریف آیتمهای موجود در آمار بیمارستان:
تخت ثابت: تعداد تختهایی که بیمارستان براساس اجازه دولت مجاز به استفاده از آن میباشد.
تخت فعال: تعداد تختهای قابل استفاده که مجهز به نیروی متخصص و امکانات رفاهی و آماده جهت مراقبت از بیمار باشد. همچنین میتوان گفت: تعداد تختهای اشغال شده یا اشغال نشده بیمارستانی که قابل استفاده برای بیماران بستری در روز است.
انتقالی از بخش دیگر: تعداد بیمارانی که از سایر بخشها به بخش مورد نظر منتقل شده اند.
انتقالی از بیمارستان دیگر: تعداد بیمارانی که از سایر بیمارستانها به این بیمارستان منتقل شده اند.
مراجعه مستقیم: تعداد بیمارانی که مستقیما از واحد پذیرش بیمارستان در بخش مورد نظر پذیرش شده اند. لازم به ذکر است که بیماران مراجعه مستقیم شامل کلیه بیمارانی میباشد که از سوی پزشکان مستقر در بیمارستان (درمانگاهها یا اورژانس) یا از مطب پزشکان مربوطه جهت بستری به بیمارستان معرفی میشوند.
کل: منظور از این عبارت کل بیماران بستری شده در بخش مورد نظر میباشد (اعم از بیماران مراجعه مستقیم، منتقل شده از سایر بخشها و منتقل شده از سایر بیمارستانها). در مجموع تعداد بیماران پذیرفته شده در بیمارستان عبارتست از مجموع بیماران مراجعه مستقیم و بیماران انتقالی از سایر بیمارستانها.

بیماران ترخیص شده:
انتقالی به بخش دیگر: تعداد بیمارانی که از بخش مورد نظر به سایر بخشها منتقل میشوند.
انتقال به بیمارستان دیگر: تعداد بیمارانی که از بیمارستان به سایر بیمارستانها منتقل میشوند.
مرخص شده از بیمارستان بطور مستقیم: تعداد بیمارانی که از بخش مورد نظر ترخیص میشوند.
کل: مجموع تعداد بیمارانی که از بخش مورد نظر ترخیص شده اند (اعم از بیماران انتقالی به سایر بخشها، انتقالی به سایر بیمارستانها و مرخص شده از بیمارستان بطور مستقیم).

فوت شدگان:
قبل از 24 ساعت:
مجموع بیماران فوت شده قبل از 24 ساعت پس از پذیرش در بیمارستان.
بعد از 24 ساعت: مجموع بیماران فوت شده بعد از 24 ساعت پس از پذیرش در بیمارستان.
لازم به ذکر است که در مجموع تعداد بیماران ترخیص شده در بیمارستان عبارتست از مجموع تعداد بیماران مرخص شده به طور مستقیم، انتقالی به سایر بیمارستانها و فوت شده (قبل و بعد از 24 ساعت).
تخت روز کل: میانگین تخت قابل استفاده * تعداد روزهای ماه.
تخت روز اشغالی: مجموع روزهایی که تختهای یک بخش در یک دوره زمانی (مثلا یک ماه) اشغال بوده است.
کل روزهای بستری: مجموع روزهایی که بیماران یک بخش در آن بخش بستری بوده اند.
درصد اشغال تخت= نسبت تخت روز اشغالی به تخت روز کل در یک دوره زمانی معین.
متوسط روزهای بستری= نسبت تخت روز اشغال به تعداد مرخص شده ها از جمله فوتی ها.
نسبت چرخش اشغال تخت= میانگین تعداد دفعاتی که هریک از تختهای یک بخش در یک دوره زمانی معین اشغال شده است (تعداد دفعات پر و خالی شدن یک تخت در یک دوره معین)
           تعداد روزها              اشغال تخت
     ------------------------- * ------------------------------ = نسبت چرخش اشغال تخت
                100                میانگین مدت اقامت

فاصله چرخش اشغال تخت= میانگین زمانهای خالی بودن هر یک از تختهای یک بخش در یک دوره زمانی معین (میانگین فواصل زمانی خالی شدن هر یک از تختها تا پر شدن آنها) بر حسب واحد زمانی روز
                تخت روز اشغال - تخت روز کل
           --------------------------------------------- = فاصله چرخش اشغال تخت
                         ترخیص شده

مراحل تهیه اطلاعات آماری در حالت ایده آل:
وجود یک سیستم نرم افزاری ایده آل در زمینه آمار بیمارستانی، مستلزم ثبت دقیق و صحیح داده های مورد نظر توسط واحدهای تحت پوشش پرستاری و ترخیص، در این سیستم میباشد. لذا میبایست داده های مورد نیاز در زمانهای تعیین شده توسط منشی بخشهای مختلف در سیستم نرم افزاری بیمارستان (شبکه) وارد شود تا فرمهای آماری دست نویس حذف شده و خطاهای انسانی به حداقل موجود برسد. در این حالت، کارشناسان آمار، داده های آماری مورد نظر را به روز دریافت کرده و صرفا به فعالیتهای مقایسه ای و تحلیلی میپردازند. لازم به ذکر است که در روش مکانیزه، کنترل داده ها نیز بر عهده سیستم نرم افزاری خواهد بود.
کاش دستان خدا پیدا بود!
تا در آن وقت که بیحوصله و تنهایی
و دلت از غم دنیا مملو،
بزنی تکیه بر آن
و بخندی به همه رنج جهان...

برای نویسنده این مطلب rahele تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
rahele
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 9
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -12GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 60 بار
تشکر شده: 19 بار
تشکر کرده: 60 بار
تشکر شده: 19 بار
امتياز: 4225

برای نویسنده این مطلب rahele:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

بازگشت به کاربرد آمار در سایر رشته ها

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron