صفحه 1 از 1

اثبات پذيرفتنی بودن آماره ی هتلينگ T^2 و R^2 به شيوه ی بيزی

پستارسال شده در: 1391-فروردين ماه -28GMT05:17:03+00:00
توسط Maryam-Mohammadian
اثبات پذيرفتنی بودن آماره ی هتلينگ T^2 و R^2 به شيوه ی بيزی
نويسندگان: سيدياسر صمدی و محمدرضا مشکانی
حجم فایل: 447 کیلو بایت

عضويت  / ورود