صفحه 1 از 1

برآوردگر های نقطه ای نوع اشتاين برای واريانس آشوب...

پستارسال شده در: 1390-بهمن ماه -15GMT21:11:24+00:00
توسط saaman
برآوردگر های نقطه ای نوع اشتاين برای واريانس آشوب در يک مدل رگرسيونی خطی و تاثير آن ها در بهبود برآوردگر های فاصله ای    

نويسنده: دکتر فرج اله نگهداری
حجم فایل: 377 کیلو بایت


عضويت  / ورود