صفحه 1 از 1

روایی محتوا

پستارسال شده در: 1396-مرداد ماه -19GMT19:39:54+00:00
توسط Maryam-Mohammadian
روایی محتوا
این نوع روایی،  برای آزمون های روانشناسی و تربیتی بیشتر کاربرد دارد. روایی محتوا بدین معناست که ابزار اندازه گیری کلیه خصوصیات مفهومی را که شما می خواهید اندازه بگیرید در بردارد. یعنی هیچ چیزی نمی تواند به پدیده مورد مطالعه مربوط باشد ولی مورد مطالعه قرار نگیرد. روایی محتوا معرف بودن یا کفایت نمونه گیری محتوایی وسیله اندازه گیری است.
برای مثال، یک امتحان ریاضی در صورتی که تنها بر جمع تاکید کند، روایی محتوایی ندارد به دلیل که به تفریق، ضرب و تقسیم توجهی نکرده است.  در هر ابزاری، برای دست یابی به روایی محتوایی باید مراحل زیر طی شود:
1.محقق قادر باشد دامنه کاملی از محتوای موضوع مورد بررسی را مشخص کند. برای مثال، محقق برای ساخت یک آزمون هجی برای دانش آموزان کلاس چهارم، باید همه کلماتی را که یک کلاس چهارمی می تواند هجی کند تعیین نماید.
2.محقق باید از این مجموعه نمونه گیری کند زیرا گنجاندن همه این کلمات در یک آزمون، عملی نیست. در صورت امکان نمونه را به روش نمونه تصادفی ساده انتخاب کند. گاهی لازم است نوع خاصی از کلمات مثلا اسم ها بیش از حد در نمونه انتخاب شود. بنابراین، محقق باید در انتخاب روشهای خاص نمونه گیری دقت کند.
3.کلمات باید به شکل قابل آزمون مرتب شوند. برای مثال، محقق باید از روش چند گزینه ای استفاده کند که آزمون شامل هجی درست کلمه و هجی های اشتباه کلمه است که پاسخگو باید یکی از آنها را انتخاب کند.
منبع: راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهش های فرهنگی و اجتماعی
نویسنده: مجید حیدری چروده