يه جمله درباره آمار بگو!

يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط chavoshi » 1390-شهريور ماه -8GMT14:58:14+00:00

حتما يه جمله بگييد :P

برای نویسنده این مطلب chavoshi تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
chavoshi
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 48
تاريخ عضويت: 1390-تير ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
امتياز: 2185

برای نویسنده این مطلب chavoshi:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

پستتوسط chavoshi » 1390-شهريور ماه -8GMT15:02:14+00:00

آمار لازمه ي توسعه ي پايدار


شعار ما آمار يهاي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

برای نویسنده این مطلب chavoshi تشکر کننده ها: 4
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), biosta (1392-مهر ماه -3GMT14:41:55+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:47:45+00:00)
رتبه: 36.36%
 
نماد کاربر
chavoshi
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 48
تاريخ عضويت: 1390-تير ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
امتياز: 2185

برای نویسنده این مطلب chavoshi:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), biosta (1392-مهر ماه -3GMT14:41:55+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:47:45+00:00)

پستتوسط mm2007 » 1390-شهريور ماه -11GMT13:08:59+00:00

آمار لازمه پیشرفت در هر زمینه ای است

برای نویسنده این مطلب mm2007 تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:47:53+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
mm2007
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 27
تاريخ عضويت: 1390-فروردين ماه -28GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
تشکر کرده: 78 بار
تشکر شده: 50 بار
امتياز: 2880

برای نویسنده این مطلب mm2007:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:47:53+00:00)

پستتوسط amarnahad » 1390-آذر ماه -29GMT08:42:47+00:00

آمار دروغ نمی گوید...این دروغگویانند که آمارسازی میکنند
به زودی روزی فرا خواهد رسید که داشتن تفکر آماری و آموختن علم آمار برای مردم کشوری که میخواهند پیشرفت کنند همانند خواندن و نوشتن ضروری باشد.

برای نویسنده این مطلب amarnahad تشکر کننده ها: 5
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mnstat (1392-مرداد ماه -8GMT16:55:42+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:48:36+00:00), user128 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 45.45%
 
نماد کاربر
amarnahad
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 1390-آذر ماه -28GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 0 بار
تشکر شده: 5 بار
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 5 بار
امتياز: 100

برای نویسنده این مطلب amarnahad:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mnstat (1392-مرداد ماه -8GMT16:55:42+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:48:36+00:00), user128 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

پستتوسط chavoshi » 1390-دي ماه -10GMT22:36:31+00:00

statistics is my love

برای نویسنده این مطلب chavoshi تشکر کننده ها: 5
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:48:40+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 45.45%
 
نماد کاربر
chavoshi
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 48
تاريخ عضويت: 1390-تير ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
امتياز: 2185

برای نویسنده این مطلب chavoshi:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mei3am (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:48:40+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

پستتوسط saaman » 1390-دي ماه -11GMT12:29:48+00:00

آمار علم برنامه ریزی برای آینده

برای نویسنده این مطلب saaman تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:48:45+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
saaman
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 51
تاريخ عضويت: 1390-آذر ماه -23GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
تشکر کرده: 94 بار
تشکر شده: 94 بار
امتياز: 6075

برای نویسنده این مطلب saaman:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:48:45+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

پستتوسط user128 » 1390-بهمن ماه -5GMT09:33:06+00:00

سلام

آمار يعني: شما چندتا بچه داري؟ چندتا زن داري؟ چندتا ماشين و خونه و ...
خلاصه: چندتا ... ؟

فقط همين ...
.
.
.
.
.
از طرف اهالي سرزميني بس آماري!

برای نویسنده این مطلب user128 تشکر کننده ها: 4
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:49:48+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 36.36%
 
نماد کاربر
user128
کاربر جدید
کاربر جدید
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 1390-بهمن ماه -4GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 1 بار
تشکر شده: 4 بار
تشکر کرده: 1 دفعه
تشکر شده: 4 بار
امتياز: 175

برای نویسنده این مطلب user128:
Maryam-Mohammadian (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:49:48+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), sara (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط biosta » 1392-فروردين ماه -2GMT15:28:37+00:00

آمار راهی به سوی ناشناخته ها

آمار روزی به اندازه خواندن و نوشتن از ضروریات زندگی یک ملت پویا خواهد شد

پویایی یک سرزمین بواسطه ی  اهمیتی ست که به آمار می دهند
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -3GMT19:47:25+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:50:33+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -3GMT19:47:25+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:50:33+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط biosta » 1392-ارديبهشت ماه -17GMT12:57:43+00:00

آمار را چنان به کار میگیرد که مرد مست تیر چراغ را- نه برای استفاده از روشنایی آن، بَلکه به خاطر تکیه برآن
Andrew Lang

(آمار توصیفی برای نمونه ها) : ارقام دروغ نمیگویند اما دروغگویان رقمسازی میکنند H.Grosvenor
(احتمال): انگیزه پرداختن به قمار آنچنان فراگیر و عمل به آن به قدری لذتبخش است که قبول میکنم باید کاری شیطانی باشد.
Heywood Broun

(توزیعهای احتمال): باید به شانس اعتقاد داشته باشیم و گرنه چگونه میتوانیم پیروزی آنهایی را که دوستشان نداریم تبیین کنیم؟
Jean Cocteau

(دو متغیر تصادفی): اگر روی اسبی شرط ببندید، قمار است؛ اگر شرط ببندید که میتوانید سه تا پیک بیاورید، سرگرمی است؛ اگر شرط ببندید که پنبه سه واحد ترقی خواهد کرد، کسب و کار است؛ تفاوت را میبینید؟
Blackie Sherrod

(نمونه گیری): قانون نرمال خطا در تجربه ی انسانی به عنوان یکی از وسیعترین تعمیم های فلسفه طبیعی جلوه میکند. این قانون به عنوان ابزار راهنما در پژوهشهای علوم فیزیکی و اجتماعی و در پزشکی، کشاورزی و مهندسی به کار می آید و ابزاری است که در تحلیل و تعبیر داده های پایه ای که از راه مشاهده و آزمایش به دست می آیند، نمی توان از آن صرفنظر کرد.
W.J.Youden

کمتر چیزی میشناسیم که همچون صورت شگفت انگیز نظم جهانی به روایت « قانون فراوانی خطا»، این همه تخیل برانگیز باشد. اگر یونانیان این قانون را شناخته بودند به آن تشخیص میبخشیدند و آن را به مرتبه الوهیت میرساندند.
Sir Francis Galton

(برآورد نقطه ای): تنها راه رهایی از غم رؤیاهای بر باد رفته، نداشتن رؤیاست.
Charles Marriott

(برآورد فاصله ای): کسب اطلاعات مقدماتی در هنر سیاست، همانقدر مهم است که در هنر جنگ- یا هنر عشق.
Henry Durant

(آزمون کردن فرض): نگو «حقیقت را یافته ام»، بگو « حقیقتی را یافته ام.» خلیل جبران
(آنالیز واریانس): هیچ چیز، خوب یا بد نیست مگر در مقام مقایسه.
Thomas Fuller

(برازاندن یک خط): علت پنهان، اما نتیجه معلوم است.
Ovid

(نظریه رگرسیون): مدل برای آن است که به کار گرفته شود، نه آنکه مورد اعتقاد واقع شود.
Henri Theil


(رگرسیون چندگانه): آلیس خیلی مصممانه گفت، زیرا در اینباره کاملاً احساس اطمینان میکرد، « علت برق رعد است – نه نه!» وی با شتاب حرفش را تصحیح کرد. ملکه قرمز گفت «برای تصحیح کردن خیلی دیر است، وقتی یکبار چیزی را گفتی، دیگر آن چیز باقی میماند، و باید پیامدهای آن را به عهده بگیری.»
Lewis Carroll

(همبستگی): سوال :تفاوت بین سرمایه داری و سوسیالیسم چیست؟
جواب . در نظام سرمایه داری، آدم آدم را استثمار میکند؛ در نظام سوسیالیستی درست برعکس است.
(رگرسیون غیرخطی): همه ریاضیات اشاره بر این دارد که خط راست ثابت بهترین است، اما انحراف به چپ و راست با تاریخ همساز است.
W.H Auden

(آمار ناپارامتری): مؤسسات ملی بسیار مشتاق روی همانباشتن اعداد و ارقام هستند- آنها اعداد را گردآوری میکنند، با هم جمع میکنند، به توان چند میرسانند، ریشه سوم میگیرند و نمودارهای قشنگی تهیه میکنند. اما چیزی که هرگز نباید فراموش کنید آن است که هر یک از آن ارقام در وهله اول حاصل کار آن آمارگیر روستاست، که لعنتی هر چه را دلش بخواهد ثبت میکند.
Sir Joshia Stamp

(برآورد با استفاده از بیشینه درستنمایی(ب.ب.د.): زندگی ام را روی ریختن تاسی گذارده ام و خطر مرگ را هم پذیرا خواهم بود. ویلیام شکیپیر

(استنباط بیزی): زندگی، هنر اخذ نتایج کافی از مقدمات ناکافی است.
(نظریه تصمیم بیزی): در خیابان سکه ای پیدا می کنم، دو بار پرتاب می کنم، و هر دو بار شیر می آید. برآورد بیشینه درستنمایی آن است که این سکه دو شیر دارد. برآورد بیزی آن است که یک شیر دارد. در این مورد کدامیک بهتر است؟
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 3
Maryam-Mohammadian (1392-ارديبهشت ماه -17GMT15:57:36+00:00), mnstat (1392-مرداد ماه -8GMT16:55:22+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:53:20+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-ارديبهشت ماه -17GMT15:57:36+00:00), mnstat (1392-مرداد ماه -8GMT16:55:22+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:53:20+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط biosta » 1392-ارديبهشت ماه -30GMT18:16:00+00:00

مثلث آمار, آماردان و آمارخوان
مشک آن است که خود ببويد،  نه آنکه عطار بگويدباد مي وزد …

ميتواني در مقابلش ديوار بسازي، يا آسياب

تصميم با تو است …

آمار می آ‌يد ...

ميتواني به خطا بکار بندي، يا درست

تصميم با تو است ...

هفت سین آماری


عضويت  / ورود
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1392-ارديبهشت ماه -30GMT22:06:53+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:53:21+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-ارديبهشت ماه -30GMT22:06:53+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:53:21+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط biosta » 1392-ارديبهشت ماه -30GMT18:19:14+00:00

سواد آماري بر تصميم گيريها با استفاده از آمار به عنوان سند و مدرک متمرکز شده است، همانگونه که سوادخواندن و نوشتن بر استفاده از کلمات متمرکز شده است.

  

سواد آماري به ما کمک مي کند تا داده هاي زندگي خود را به اطلاعاتي قابل اعتماد و درست تبديل کنيم و توسط آن برنامه ريزي صحيحي در زندگي داشته باشيمبا سواد آماري کسي است که علاوه بر استفاده صحيح از اطلاعات پيرامون خود بتواند اطلاعات صحيح را از اطلاعات نادرست تشخيص دهدبا سواد آماري کسي است که با ترفندهاي جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات آماري آشنايي داشته و به راحتي تحت تاثير اطلاعات نادرست قرار نگيرد. اهميت اين مطلب تا آنجا است که در حال حاضر در کشورهاي توسعه يافته داشتن سواد آماري همتراز سواد خواندن و نوشتن تلقي شده و علم آمار را در رده بيست تحول اول زندگي بشر در هزاره قبل قرار داده است. سوال اينجاست که سواد آماري ما تا چه اندازه است؟
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1392-ارديبهشت ماه -30GMT22:07:07+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:53:20+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-ارديبهشت ماه -30GMT22:07:07+00:00), rahele (1392-مهر ماه -6GMT10:53:20+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط biosta » 1392-خرداد ماه -5GMT18:32:51+00:00

پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1392-خرداد ماه -6GMT20:27:33+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-خرداد ماه -6GMT20:27:33+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط biosta » 1392-تير ماه -26GMT15:46:16+00:00

هر چقدر مفاهیم آماری به کار برده شده سادتر و ابتدایی تر و نتیجه کار به پدیده مورد نظر نزدیک تر باشد ، مدل سازی با ارزش تر هست

آمار: علم مدل سازی پدیده های تصادفی و تصمیم گیری در شرایط عدم قطعیت است .


اگر خواستار اطلاعات واقعی و نه ایده آل هستید هیچ گاه به طور مستقیم مسایل شخصی افراد را مورد کنکاش قرار ندهید .
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1392-تير ماه -27GMT12:16:25+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-تير ماه -27GMT12:16:25+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط mnstat » 1392-مرداد ماه -8GMT16:58:41+00:00

درخواست کمک از یک آماردان بعد از انجام آزمایش، بیشتر شبیه درخواست معاینه از دکتر برای یک مرده است.
اوفقط می تواند دلیل مناسب نبودن مدل آزمایش را بگوید.

فیشر
انجام پروژه های آماری
spss-pro.ir

برای نویسنده این مطلب mnstat تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1392-مرداد ماه -9GMT21:08:55+00:00), biosta (1392-مرداد ماه -9GMT10:04:26+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
mnstat
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 35
تاريخ عضويت: 1391-شهريور ماه -3GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 48 بار
تشکر شده: 57 بار
تشکر کرده: 48 بار
تشکر شده: 57 بار
امتياز: 3660

برای نویسنده این مطلب mnstat:
Maryam-Mohammadian (1392-مرداد ماه -9GMT21:08:55+00:00), biosta (1392-مرداد ماه -9GMT10:04:26+00:00)

Re: يه جمله درباره آمار بگو!

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1392-مهر ماه -2GMT00:19:54+00:00

آمار که بدانیم، چیزهایی را خواهیم دید که پیشتر نمی دیدیم.
انگار که تلسکوپی برای تماشای ستارگان داشته باشیم یا ذره بینی برای تماشای شیارهای کف دستمان!
انجام پروژه های آماری
info.amargiran@gmail.com

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها: 3
alireza (1392-مهر ماه -6GMT00:24:15+00:00), biosta (1392-مهر ماه -3GMT14:42:48+00:00), mnstat (1392-مهر ماه -9GMT22:21:11+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
alireza (1392-مهر ماه -6GMT00:24:15+00:00), biosta (1392-مهر ماه -3GMT14:42:48+00:00), mnstat (1392-مهر ماه -9GMT22:21:11+00:00)

بعدي

بازگشت به مطالب عمومی آماری

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان

cron