اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-بهمن ماه -23GMT11:11:28+00:00

کارنامه های قبول شدگان آمار زیستی سال 91                    


قبولی در علوم پزشکی مازندران در بازه ی نمرات 118.5 الی 127.5
قبولی در علوم پزشکی مشهد در بازه ی نمرات 128 الی 148
قبولی در علوم پزشکی شهید بهشتی در بازه ی نمرات 137 الی 156.5


قبولی علوم پزشکی تهران رتبه 8 نمره 157 ریاضی 80 آمار محض 65 آمار کاربردی 66 زبان 16.67

قبولی مشهد رتبه 57 نمره 134 ریاضی 57آمار محض 57 آمار کاربردی 69 زبان 00

قبولی شهید بهشتی رتبه 34 نمره 141ریاضی 86.67 آمار محض 60 آمار کاربردی 57.5 زبان 11

قبولی همدان رتبه 36 نمره 140 ریاضی 100 آمار محض 63.33 آمار کاربردی56 زبان 6

قبولی علوم پزشکی تهران رتبه 2 نمره 177 ریاضی 86.67آمار محض 80آمار کاربردی 56.67 زبان 40

قبولی شهید بهشتی رتبه33 نمره 142 ریاضی 100 آمار محض 62 آمار کاربردی 62.5 زبان 00

قبولی تربیت مدرس رتبه 7 نمره 159 ریاضی 90 آمار محض 63 آمار کاربردی60 زبان 24.17قبولی مشهد رتبه 20 نمره 146 ریاضی 70- آمار محض85- آمار کاربردی62 - زبان00

قبولی مشهد رتبه 63 نمره 130 ریاضی 87- آمار محض58- آمار کاربردی41 - زبان23

قبولی شیراز رتبه 46 نمره 137 ریاضی 80- آمار محض56.67- آمار کاربردی65 - زبان23

نمره ی آخرین فرد پذیرفته شده طی سه سال اخیر
سال 89          138
سال90          125
سال 91          112  ( امسال )
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها: 2
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:35+00:00), asalbanu (1392-خرداد ماه -18GMT14:48:15+00:00)
رتبه: 18.18%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:35+00:00), asalbanu (1392-خرداد ماه -18GMT14:48:15+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-بهمن ماه -23GMT11:13:11+00:00

از 70 سوال اول دفترچه هر سوال درست 3 تا نمره ی شما را افزایش می دهد و هر سوال غلط از این 70 سوال یک نمره از شما کم می کند .
از 40 سوال زبان هر سوال درست 2.25 نمره به شما اضافه می کند و هر سوال غلط زبان 75. نمره از شما کم می کند .
این یکی از روش های محاسبه دستی نمره برای رشته ی آمار زیستی هست که صد در صد درست هست
اما الزاما" برای دیگر رشته ها ی علوم پزشکی این نوع محاسبه درست نمی باشد .
اگر در کنکور سوالی حذف شود نمره و در صد اون سوال رو به همه می دهند چه کسانی که درست زدند و چه غلط زدند و چه اصلا" اون سوال رو جواب ندادند .


پس داریم :
ریاضی 10 سوال می آید 30 نمره دارد ( هر سوال درست 3 نمره ی مثبت و هر سوال غلط یک نمره ی منفی )
محض 20 سوال می آید و 60 نمره دارد ( هر سوال درست 3 نمره ی مثبت و هر سوال غلط یک نمره ی منفی )
کاربردی 40 سوال دارد که 120 نمره دارد ( هر سوال درست 3 نمره ی مثبت و هر سوال غلط یک نمره ی منفی )
زبان 40 سوال دارد که برای رشته ی آمار زیستی 90 نمره دارد ( هر سوال درست 2.25 نمره ی مثبت و هر سوال غلط 75. نمره ی منفی )
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:44+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:44+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-بهمن ماه -23GMT11:16:24+00:00

در کنکور آمار زیستی که سوالی از مباحث آمار ریاضی یک یا آمار ریاضی دو نمی آید ( اگر هم بیاد احتمالا" مثل چند سال قبل که آمد یک تست  یا دو تست از 20 تست محض می آید )
در حالی که در کنکور وزارت علوم این چنین نیست و بایستی برای کنکور آمار وزارت علوم کتابی مثل آمار زیاضی پارسیان را به خوبی یاد گرفت .
حال خود می دانید که آمار ریاضی بخوانید یا نه و این که در منابع کنکور وزارت بهداشت آمار ریاضی چرا ذکر  شده با این که سوالی نمی آید نمی دانم .
( توجه کنید که روابط بین توزیع ها بسیار بسیار اهمیت دارد و این مورد را به خوبی یاد بگیرید
مثلا رابطه ی بین توزیع نرمال و کوشی . به این روابط در صفحات اولیه کتابی همچون آمار ریاضی پارسیان پرداخته شده )
اگر توجه کرده باشید چند سال اخیر تست های محض کنکور آمار زیستی از عمق بیشتری برخوردار شده که با یاد گیری سطحی احتمال نمی توان نتیجه ی خوبی برای این درس گرفت
و به واقع یکی از بهترین منا بعی که می توان برای این درس ( احتمال ) استفاده کرد همان کتاب خلاصه مباحث انتشارات پردازش ( جلد یک ) که مربوط به احتمال می باشد هست .
یادمه از 20 سوال مربوط به احتمال کنکور آمار زیستی وزارت بهداشت در سال 89- 90  12 تا تست دقیقا" و تقریبا" تست های سال های قبل وزارت علوم بود و یک تست هم مثال کتاب احتمال شلدون راس که سوالاتی با درجه سختی متوسط و در کنکور وزارت علوم آمده باشند امکان آمدن در کنکور وزارت بهداشت را دارند .بهر حال هر سال چند سوالی وجود دارد که در کنکور های قبل آمده باشد ( هر چند با طراحی بانک سوال این موارد کمتر شده )
بهرحال منظورم این هست که احتمال را دقیق و عمقی و اصولی یاد بگیرید و از یاد گیری سطحی و اکتفا به حفظ فرمول بپرهیزید که با کفایت به حفظ در احتمال نمی توان نتیجه خوبی گرفت .
تست های 4 سال اخیر نمونه ی بسیار خوبی هست که نوع مطالعه ی شما را جهت دهد چرا که به نظرم من با یاد گیری سطحی نمیتوان به در صدی بالای 50 رسید .
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:51+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:51+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -5GMT10:24:09+00:00

لینک زیر که از سایت

عضويت  / ورود

است برای شرکت در کنکور آزمایشی آمار زیستی مناسبست .
نیت از گذاشتن این پست تبلیغات نبوده  خودم سال قبل شرکت کردم کنکور های آزمایشی از استاندارد بالایی برخوردار بود .عضويت  / ورود

پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:59+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT23:59:59+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط chavoshi » 1391-اسفند ماه -8GMT12:23:02+00:00

خیلی ممنون

برای نویسنده این مطلب chavoshi تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:00:13+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
chavoshi
کاربر نیمه فعال
کاربر نیمه فعال
 
پست ها : 48
تاريخ عضويت: 1390-تير ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
تشکر کرده: 4 بار
تشکر شده: 40 بار
امتياز: 2185

برای نویسنده این مطلب chavoshi:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:00:13+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT13:10:41+00:00

تعداد کم سوالات در کنکور آمار زیستی و نیز رقابت باعث شده به طور متوسط هر سه نفر یا دو نفر
( اگرقسمت اعشار نمره را در نظر نگیریم ) یک نمره را داشته باشند .
و اگر موارد پیش بیاید که نمره ی دو نفر یکسان باشد آنکه معدل بالاتری دارد رتبه کمتر را متعلق می شود .
نهایتا" تاثیر عدد نمره ی معدل در رتبه یا قبولی کنکور آمار زیستی نزدیک به صفر هست
یعنی نهایت نهایت معدل پایین در کنکور آمار زیستی به اندازه ی 2 تا رتبه تان را افزایش می دهد .
.بر خلاف وزارت علوم که اگر اشتباه نکرده باشم معدل تاثیر 20 در صدی در قبولی دارد .
شرط معدل هم برای شرکت در کنکور آمار زیستی معدل بالاتر از 12 هست .
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:00:23+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:00:23+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT13:13:08+00:00

در کنکور سال 91 :

داوطلبی که تمامی 4 درس کنکور آمار زیستی را 35 در صد بزند نمره ی 105 را کسب می کند .

و اگر در نظر بگیریم که زبان را صفر بزند برای کسب همین نمره ی 105 بایستی سه درس دیگر را دقیقا" 50 در صد بزند


تا نمره ی 105 کسب کند و امسال نمره ی 115 یعنی قبولی

.
امسال (91) حذف 5 سوال باعث شد به طور متوسط نمره ی داوطلبان 10 نمره بالا رود .


( سوالاتی که به عنوان حذفی هستند برای تمامی داوطلبان درست جواب داده در نظر گرفته می شود .)

واقعا" و واقعا" امسال در کل سال هایی که کنکور آمار زیستی برگذار می شده راحت ترین سال برای قبول شدن بود


فقط لازم بود زبان را صفر بزنید و از 70 سوال اول دفترچه هم 35 تا را درست بزنید تا قبول شوید چرا که همان 5 سوال


حذفی نمره ی شما را تا 115 بالا می برد!!!!!پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:01:23+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:01:23+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT13:56:22+00:00

لازم به ذکر هست که نفرات برتر یعنی تک رقمی های کنکور وزارت علوم در درس آمار محض حدود در صد 60 را بدست می آورند
که این درصد با توجه به وقت کنکور نشانه تسلط کامل کامل ایشان به مبحث می باشد
بطور کلی ماهیت درس احتمال و آمار ریاضی بدین گونه هست که هر چقدر هم بخوانید هیچ تضمینی وجود ندارد که حتی با وقت کافی بتوانید

به سوالات جواب دهید !
آنچه که برای این دروس اهمیت دارد خلاقیت در حل مسئله می باشد که این خلاقیت بواسطه ی حل زیاد مسایل و در طول زمان بوجود می آید
بنظر من کسانی که در درس آمار محض کنکور آمار زیستی امسال در صد بالای 70 کسب کرده اند برای این درس کوتاهی نکرده اند .


دانشجوی علوم پزشکی آمار زیستی مشهد :
من چون زبانم ضعیف هست و قبل از کنکور وقت زیادی نداشتم 4 ماه تا کنکور وقت داشتم
تصمیم گرفتم وقتم را چه در مطالعه و چه در جلسه کنکور برای زبان نگذارم
خوب اگر تصمیم داشتم تهران یا شیراز قبول بشوم و قبل از کنکور وقت هم داشتم مطمئنا" سرمایه گذاری زیادی برای زبان می کردم

چرا که در ارشد اگر که زبانتان ضعیف باشد خیلی گیر می کنید
کتاب های معرفی شده برای دروس در ارشد اغلب انگلیسی هست و معادل فارسی ندارند

با خواندن زبان انگلیسی گویا دارید راه تحصیل در دو سال ارشدتان را هموار می کنید .
بقول یکی از دوستان مقطعی می شود از زبان فرار کرد اما نهایتا"...

هر سوال زبان در رشته ی آمار زیستی به اندازه 75 درصد هر سوال از 70 سوال دروس دیگر ارزش دارد
یعنی زبان را صد در صد زدن به معنی 90 نمره هست هر سوال درست 2.25 نمره دارد هر سوال غلط 75. تا نمره کل را کم می کند .
ریاضی صد در صد یعنی 30 نمره هر سوال درست 3 نمره دارد هر سوال غلط یک نمره نمره ی کل را کم می کند
محض صد در صد یعنی 60 نمره هر سول درست 3 نمره دارد و هر سوال غلط یک نمره
کاربردی صد در صد یعنی 120 نمره هر سوال درست 3 نمره دارد و هر سوال غلط یک نمره نمره ی کل را کم می کند .
یعنی وقتی همه ی 110 سوال را درست جواب گو باشید نمره می شود 300
و با در صد 50 در تمامی 4 درس داوطلب نمره ی 150 کسب می کند
و مطمینا" درچنین حالتی داوطلب در یکی از انتخاب هاب اولش قبول می شود
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:01:03+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -14GMT00:01:03+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT14:02:32+00:00

افرادی که در کنکور آمار محض رتبه زیر صد می آورند کمی که مطالعه کنند
آنقدر پایه درسی قوی دارند که براحتی کنکور آمار زیستی قبول می شوند چه بسا افرادی باشند که بتوانند نخونده قبول شوند !
این افراد در نوع خودشان کسانی هستند که به اغلبشان استعداد های درخشان می گویند
و احتیاج به کنکور ندارند و بدون کنکور در ارشد وزارت علوم پذیرفته می شوند
اگر جزو این افراد هستید پس مشکلی ندارید
حال اگر جزو افرادی هستید که می خواهند در کنکور وزارت علوم جواب خوبی بگیرید یعنی روزانه قبول شوید
بایستی به جایی برسید که اغلب تمرین های کتاب پارسیان و تمارین خودآزمایی مسائل احتمال شلدون راس را بتوانید خودتان حل کنید
به این مطالب دروس کاربردی را هم اضافه کنید که برای درصد 50 یا حتی 40 در آمار کاربردی کنکور وزارت علوم فراتر از آنچه که در دوران دانشجویی یاد گرفته اید بایستی بیاموزید
و ریاضی که واقعا" قابل مقایسه با کنکور وزارت بهداشت نیست .
به جرئت می گویم یک دانشجوی متوسط فارغ التحصیل حداقل روزی 7ساعت برای مدت حداقل 5   ماه احتیاج هست تا شاید که روزانه وزارت علوم قبول شود

کسی که در کنکور وزارت علوم رتبه 50 می آورد در کنکور آمار زیستی هم قبول هست اما کسی که رتبه 50 در کنکور وزارت بهداشت می آورد بنظرم  به احتمال زیاد در آن کنکور چند ماه قبلش که ارشد محض وزارت علوم بوده قبولی روزانه  را نیاورد  .

سوال :یک درس را که بخوانم بعد که کنار بگذارمش فراموش می شود
بایستی بگویم کاملا" بستگی به این دارد به چه سطحی از تسلط رسیده باشید و بعد کنار بگذاریدش دو حالت هست
بعد از چند ماه هیچی یادتان نمی ماند و از اول شروع بخواندن می کنید یا با چند ساعت مرور بعد از چند ماه مطالب کامل یادتان بیاید .


پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:21:57+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:21:57+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT14:14:35+00:00

اغلب موارد با آمار مقدماتی و ریاضی عمومی شروع میکنند به درس خوندن
شما در نظر بگیرید که حدود 1000 ساعت باید درس بخوانید (اون هم با لذت )
قبولی در کنکور ارتباط مستقیمی با ساعات مطالعه دارد اما تنها افزایش ساعات مطالعه نمیتواند تضمین کننده ی قبولی باشه ( اگر این طور بود من چند سال قبل قبول بودم !)
ده ها مورد دیگر میتونه با قبولی یک داوطلب در ارتباط باشه
بایستی بدانید از چه کتاب هایی مطالعه کنید کی مطالعه کنید چگونه مطالعه کنید آیا ساعات مطالعه تان رو یادداشت میکنید ؟و...
قلم وکاغذ بردارید و هر آنچه که در باره ی نحوه مطالعه برنامه ریزی و سیستم یادگیری میدانید بنویسید چه بسا از چند خط فرا تر نره بایستی دانسته هایتان رو در این زمینه بالا ببرید
آیا انگیزه شما آنقدر هست که با یک سوم شدن جمعیت پذیرش باز هم اشتیاق خود را از دست ندهید و حتی تلاشتان رو بیشتر کنید .
وقتی از رشته ای که میخواهید کنکور دهید اطلاعات داشته باشید با قبول شدگان این رشته با اساتید این رشته صحبت کنید به دانشکده های پذیرنده ی رشته ی مورد نظرتان بروید میتوانید انگیزه تان رو بالا ببرید
وقتی لیست کردید چرا باید مثلا" حدود هزار ساعت چند ماه وقتم رو بزارم که درس بخونم ؟
آیا اگر وقتی قبول نشدم بخودم میگم حیف وقتی که گذاشتم یا میگید با این مطالعه ای که کردم و ومطالعه ای که خواهم داشت حتما" سال دیگه قبولم
اون وقت هست که میشینید مثل من با لذت درس میخونید .
خیلی مطالب دیگه هست که میشه به این توضیحات اضافه کرد .
بنظر من دانسته هایتان رو در این زمینه ببرید بالا و بهترین مشاوره رو خودتان به خودتان بدهید
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:03+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:03+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT14:15:49+00:00

پیشنهاد شده توسط دانشجوی علوم پزشکی مشهد .

با آنکه برای درس طرح آزمایشها کتاب مونتگمری معرفی شده اما میتوانید با مطالعه مبحث آنالیز واریانس یک طرفه و دو طرفه از کتاب "مفاهیم و روشهای آماری"تالیف باتاچاریا جانسون جلد 2 فصل 14 که فقط 40 صفحه است به بیشتر سوالات این درس پاسخ دهید
فصل 13 این کتاب که در باره ی جداول توافقی هست و 15 صفحه میباشد روان تر و جامع تر از مبحث جداول توافقی کتاب آمار مقدماتی بهبودیان هست
کتاب آمار مقدماتی دکتر بهبودیان واقعا از بهترین منابع ممکن برای کنکور آمار زیستی میباشد "تمرین های کتاب مذکور بسیار حایز اهمیت هستند .
رگرسیون بازرگان لاری برای رگرسیون عالی هست با آنکه دو منبع دیگر هم برای رگرسیون استفاده کردم

اما با توجه به حجم و وقت و این که موازی کاری نکنید همان کتاب لاری بنظر من بهترین هست منتها دقیق بخوانید .
"از اشتباهات من این بود که مطلبی رو از کتاب های مختلف می خوندم و این کار بیشتر از آنکه مفید باشد برای من وقت گیر بود "
برای نمونه گیری کتاب نمونه گیری دکتر عمیدی از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی .
کتاب ناپارامتری دکتر بهبودیان رو خط به خط و تمرین به تمرین پیش بروید و تمارین و نکات مهم رو جهت مرور مشخص کنید

برای من که فرار ترین درس ناپارامتری بود.


پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:10+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:10+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT14:19:44+00:00

منابع مطالعاتی برای کنکور  دانشجوی آمار زیستی شهید بهشتی .

واسه ریاضی مسعود آغاسی خوندم اونم فقط ریاضی 1 خوندم اصلا ریاضی 2 نخوندم(شما اینکارو نکنید چون معلوم نیست سال آینده از ریاضی 2 سوال بدن یا ندن)
نمونه گیری عمیدی
ناپارامتری بهبودیان
رگرسیون مونت گمری(همراه با جزوه پارسه که جزوه خوبیه)
طرح مونت گمری
روشهای آماری جزوه پارسه(جزوه خوبیه)
احتمال پردازش جلد1(جلد1 آمارو احتمال جلد 2 آمار ریاضی)
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:16+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:16+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT14:22:52+00:00

بنظر من جلد دوم پردازش وتست های چند سال اخیر میتونه مفید باشه و جلد اول که تست های سال 76 تا 82 هست بیشتر اتلاف وقته
اما انچه که اهمیت دارد این هست که حدود دو سوم تست های سال ها ی قبل تنها یک بار ارزش زدن رو دارند از 4 سال قبل سیستم طراحی سوال تغییرات زیادی داشته
پس تست های مهم رو جهت مرور مشخص کنید من که این دو جلد پردازش رو داشتم نهایتا" 50 تست رو که ارزش مرور داشته باشند پیدا کردم
اگر که میتونید تست های 4 سال قبل به عقب رو میتونید جواب بدهید به خودتان نبالید که اون زمان ها با میانگین کل دروس بالای 80 درصد کسی قبول میشد
کتاب های تست پردازش بسیای سوالات رو جواب تشریحی نداده اگر بگردید میدونم که تو بازار از انتشارات دیکه ای تست های آمار زیستی رو میتونید گیر بیارید که واقعا" پاسخ تشریحی داشته باشد .
پیشنهاد میکنم که از انتشارات پردازش کتاب خلاصه مباحث آمار نظری ( جلد اول احتمال و کاربرد ) که خلاصه مباحث وتست های این کتاب بسیار مفید خواهدبود .
موفق باشید
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:22+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:22+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -10GMT14:24:02+00:00

کسی که بالاترین نمره رو داره اولین کسی هست که سیستم وزارت بهداشت وضعیتش رو مشخص میکنه
تا این که میرسد به نفر n ام اگر این شخص فقط 3 شهر رو انتخاب کنه و قبل از این که سیستم بخواهد وضعیت این داوطلب رو تعیین کنه ظرفیت این 3 شهر توسط اشخاصی که نمره ی بالاتری داشتند پر بشه انگاه فرد n ام قبول نمیشه
بعد نوبت فرد n+1 هست که وضعیتش مشخص بشه این فرد 4 شهر رو انتخاب نموده 3 شهر بوسیله ی داوطلبان با نمره ی بالا تر از او پر شده و یکی از این 4 شهر هنوز پر نشده پس این داوطلب n+1 با نمره ی کمتر از داوطلب n قبول میشه و داوطلب n با نمره ی بیشر قبول نمیشه چون شهر چهارم رو انتخاب نکرده .
این فقط یک مثال هست برای آشنایی با سیستم بررسی وضعیت داوطلب .
لازم به ذکر هست دانشگاههایی که تقریبا در یک سطح هستند تقریبا" با هم پر میشوند
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:28+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1391-اسفند ماه -15GMT18:22:28+00:00)

Re: اطلاعاتی بسیار مفید برای کنکور ارشد آمار زیستی .

پستتوسط biosta » 1391-اسفند ماه -24GMT15:28:05+00:00

سلام من کتاب طرح 1روندارم وزبان هم نمیدونم از روی چه کتابی بخونم اگه فقط روی سوالات سال گذشته بخونم به نتیجه ای میرسم؟

سلام . طرح  که با خواندن 40 صفحه شاید هم 30 صفحه می توانید به 5 سوال از 10 سوال جواب درست دهید برای جواب گویی به مابقی سوالات طرح باید دامنه ی اطلاعاتتان رو از آنالیز واریانس یک طرفه و دوطرفه بیشتر کنید برای زبان هم اگر شروع تا الان نکردی اصلا" سمتش نرو در جلسه امتحان با گذاشتن وقت زبان بر روی دیگر دروس زبان صفر درصد را تا حدودی می توانی پوشش دهی ولی اگر کم وبیش به سوالات زبان وزارت بهداشت سال های قبل می توانی جواب دهی به طور مدون بر روی این درس می توانی وقت بگذاری الان زمان تا کنکور واقعا" کم هست و وقتتان رو بر روی درس هایی بگذارید که می دانید به تناسب وقتی که می گذارید می توانید نتیجه بگیرید .
هر چقدر که زمان پیش می رود بایستی وقتتان را بر روی تثبیت و مرور مطالب بگذارید و نه خواندن مطالب جدید .
30 روز مانده به کنکور که من اگر باشم فقط و فقط مرور وتست می زنم حتی اگر نصف مطالب رو نخوانده باشم .
چرا؟چون اگر مطالب رو سطحی یاد بگیرید و نتیجه آن عدم سرعت عمل در جلسه کنکور هست و همچنین نمره ی منفی .
البته موارد دیگری نیز بر روی کسب نمره ی منفی و کمبود وقت درجلسه ی کنکور تاثیر گذار هست  همچون روز قبل و شب قبل از آزمون عدم مهارت در مدیریت زمان و تست زنی  اضطراب واسترس ...

اگر نتیجه برای داوطلبی قبولی باشه با یاد گیری مطالبی سر و جمع 200 صفحه و زدن تست های چند سال اخیر می توان قبول شد اما نهایتا" جور کم کاری قبل از کنکور رو بعد از کنکور و در دوران ارشد بایستی کشید ( اگر مطالب من برایتان ملموس نیست بعد از قبولی متوجه خواهید شد ) کتاب هم در پست های قبل   نوشته شده .
پبامبر اکرم(ص) : روزی مردانی از سرزمین پارس به دور ترین نقطه ی علم خواهند رسید .
پبامبر اکرم(ص): اگر علم به ستاره پروین آویخته باشد مردان فارس به آن خواهند رسید .
ناپلئون بناپارت : اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند  تمام دنیا را فتح میکردم...
آدولف هیتلر: اگر مهندسان اسلحه ساز من ایرانی بودند صد سال قبل از تولدم نازی دارای بمب اتمی میشد...
اسکندر : اگر روزی دیدی که فردی بخاطر کشورش حاضر شده تمام فرزندانش را قربانی کند... بدان که آن مرد اهل امپراطوری پارس است .

برای نویسنده این مطلب biosta تشکر کننده ها:
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -3GMT19:44:12+00:00)
رتبه: 9.09%
 
نماد کاربر
biosta
مدیر تالار کارشناسی ارشد
مدیر تالار کارشناسی ارشد
 
پست ها : 329
تاريخ عضويت: 1391-مرداد ماه -5GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
تشکر کرده: 151 بار
تشکر شده: 273 بار
امتياز: 8425
بالا

برای نویسنده این مطلب biosta:
Maryam-Mohammadian (1392-فروردين ماه -3GMT19:44:12+00:00)

بعدي

بازگشت به آزمون کارشناسی ارشد

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron