عناوين دروس كارشناسي ارشد آمارزيستي

عناوين دروس كارشناسي ارشد آمارزيستي

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1391-شهريور ماه -23GMT02:54:51+00:00

عناوين دروس كارشناسي ارشد آمارزيستي

دانشجو بايستي تمامي دروس پيش نياز را در ترم اول گذرانده و از ميان دروس اختياري مي تواند 6 واحد را انتخاب نمايد.
تعداد واحدهاي موجود در دوره كارشناسي ارشد آمارزيستي با احتساب دروس پيش نياز 41 واحد است كه در 4 ترم تحصيلي ارائه مي گردد.

    دروس پيشنياز (9 واحد)

    روش هاي آمارزيستي(1)                     3 واحد
    كليات پزشكي                                  2 واحد
    اصول و روش هاي اپيدميولوژي               3 واحد
    سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي       1 واحد

جمع: 9 واحد

    دروس اجباري (26 واحد)

    روش هاي آمارزيستي(2)                     3 واحد
    روش هاي آمارزيستي(3)                     3 واحد
    استنباط آمارزيستي                            3 واحد
    تحليل داده هاي بقاء                           3 واحد
    طرح و تحليل كارآزمائي باليني                3 واحد
    تحليل چند متغيره كاربردي                    3 واحد
    سمينار                                           2 واحد
    پايان نامه                                        6 واحد

جمع: 26 واحد

   دروس اختياري (6 واحد)

    اصول جمعيت شناسي پزشكي              3 واحد
    روش هاي آماري در اپيدميولوژي              3 واحد
    تحليل داده هاي طبقه بندي شده           3 واحد
    روش هاي نمونه گيري                         3 واحد
    شبيه سازي آماري                             3 واحد
    آمار ناپارامتري                                   3 واحد

جمع: 18 واحد

براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به سايت معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران مراجعه نماييد.برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها: 4
biosta (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mana (1392-آبان ماه -27GMT21:16:51+00:00), mnstat (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 36.36%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
biosta (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), mana (1392-آبان ماه -27GMT21:16:51+00:00), mnstat (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), rahele (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

بازگشت به آزمون کارشناسی ارشد

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron