ضريب آلفای كرونباخ

ضريب آلفای كرونباخ

پستتوسط Maryam-Mohammadian » 1390-دي ماه -1GMT19:45:40+00:00

ضريب  آلفای كرونباخ براي سنجش ميزان تك بعدي بودن نگرش ها، قضاوتها و ساير مقولاتي كه اندازه گيري آنها آسان نيست به كار مي‌رود.

اين آزمون كه حاصل آن يك ضريب به نام آلفاي كروبناخ مي‌باشد، براي آزمون قابليت اعتماد يا پايايي (Reliability) پرسشنامه اي كه به صورت طيف ليكرت طراحي شده و جوابهاي آن چند گزينه اي مي‌باشند، به كار مي‌رود.شرايط و ويژگيها: تعداد متغيرها به تعداد سوالات پرسشنامه مي‌باشد (كه هر دسته سؤال كه داراي گزينه هاي همسان و مساوي داشته باشند، بايد به طور جداگانه آزمون شوند. مثلا سوالات 5 جوابه با هم و سه جوابه با هم). ترتيب گويه ها (از نظر امتياز سوالات) براي ضريب كرونباخ مهم نيست، چون اين ضريب بر اساس واريانس، محاسبات را انجام مي‌دهد:


عضويت  / ورود
عضويت  / ورود
  واریانس زیر آزمون j ام.

عضويت  / ورود
    واریانس كل آزمون.
j= تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون

طیف لیکرت: ليکرت که از سال ۱۹۳۹ مديريت بخش بررسى‌هاى افکار عمومى را در وزارت کشاورزى امريکا برعهده داشت اين طيف را ارائه داد. اين طيف از پنج قسمت مساوى تشکيل شده است و محقق متناسب با موضوع تحقيق تعدادى گويه در اختيار پاسخگو قرار مى‌دهد تا گرايش خود را دربارۀ آن مشخص نمايد. طيف از گرايش کاملاً موافق تا گرايش کاملاً مخالف کشيده مى‌شود.      
محقق مى‌تواند به هر يک از قسمت‌هاى طيف شماره‌هايى از ۱ تا ۵ اختصاص دهد؛ مثلاً به گرايش موافق شماره ۵ و به گرايش کاملاً مخالف شماره ۱ بدهد، سپس نمره هر يک از عبارت‌ها را محاسبه کند


برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian تشکر کننده ها: 3
mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), statistic157 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)
رتبه: 27.27%
 
نماد کاربر
Maryam-Mohammadian
مدیر سایت
مدیر سایت
 
پست ها : 519
تاريخ عضويت: 1389-اسفند ماه -19GMT00:00:00+00:00
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
تشکر کرده: 432 بار
تشکر شده: 561 بار
امتياز: 61380

برای نویسنده این مطلب Maryam-Mohammadian:
mm2007 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), saaman (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00), statistic157 (1391-بهمن ماه -6GMT13:57:05+00:00)

بازگشت به مطالب درسی

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان

cron